Que fem


Som una empresa dedicada a la representació de diverses marques de tot tipus d'enllumenat (enllumenat, enllumenat d'emergència, suports d'enllumenat públic) i energia solar tèrmica, de les quals som el seu braç comercial en tot el territori de la Comunitat de Catalunya (Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona).


Història


Compta Il.luminació S.L. neix un 28 de Febrer de 2002, reprenent el camí deixat per Compta Associats S.A. i amb la mateixa filosofia d'empresa que el seu Administrador Julio Compta Rubio ens ha inculcat, al llarg del treball realitzat al seu costat, basant-nos en els seus 40 anys de professionalitat en el sector de la Il·luminació, vam seguir aplicant la mateixa FILOSOFIA, on la nostra organització de la dels nostres clients, formen una estructura que projecta energia i creativitat a l'obra arquitectònica fent visibles forma, colors i textures. Tenint un objectiu senzill: ser socis tecnològics dels nostres clients i compartir amb ells l'èxit de projectar i instal·lar sistemes d'il·luminació que satisfacin les demandes del projecte arquitectònic.


Equip Humà


El factor més important de la nostra Empresa, és l'equip humà que l’integra. El nostre equip humà es caracteritza pel seu compromís, la seva fidelitat i per la seva alta capacitació. És una realitat que aquesta empresa ha estat creada per un grup de professionals que amb el temps han anat adquirint un gran nivell de coneixement i exigència que ha donat i segueix donant el millor de si, fent possible un reconeixement i una posició excel·lent dins del sector.


Serveis


Participem per complet en l'assessorament tècnic de qualsevol projecte, des de les normatives que afecten a la Il·luminació, enllumenat d'emergència i energia solar tèrmica, estant especialitzats en la fabricació i subministrament de productes fets a mida, segons les necessitats dels nostres clients, fins a l'execució final de l'obra, passant per realitzar els estudis tècnics que ens sol·licitin, i fins i tot presentant les mostres que siguin necessàries per a la finalització de la mateixa. Donem servei tant de venda, com de postvenda, dels materials de les nostres marques.


Suport a la prescripció


Els arquitectes treballen amb espais, matèries i formes per donar funció, utilitat i bellesa a l'edifici, on nosaltres contribuïm a expressar l'arquitectura per mitjà dels nostres sistemes d'enllumenat i enllumenat d'emergència, que faciliten l'ús de l'espai en les condicions més diverses, ajudant al intercanvi professional, cultural, comercial i d'oci entre les persones i comunitats, configurant i potenciant la bellesa i la seguretat del fet arquitectònic.
Som especialistes en l'art de la llum. Llum per comunicar, admirar, sentir, observar i descansar. Treballant conjuntament amb arquitectures i enginyeries per aportar solucions adaptades a les necessitats i futures tendències.

Novetats


A fi d'optimitzar conceptes d'il·luminació juntament amb projectistes i usuaris per aconseguir un confort visual eficient, hem creat productes que es reforcen recíprocament i condueixen en la pràctica a grans beneficis quant a qualitat de llum, la preservació de recursos i la rendibilitat, on hem arribat a una nova generació de fonts lumíniques, aquests són els denominats díodes emissor de llum (LED), adaptem com a pla estratègic clau l'aposta per aquesta nova tecnologia, creant i adaptant nostres fabricats a aquestes noves fonts de llum més eficients. Reduir la grandària de les emergències, un menor consum elèctric, disminuir el nombre d'emergències en la instal·lació, eren objectius difícilment assolible fa uns anys. Avui dia, és possible gràcies a la utilització de la tecnologia *Led en la il·luminació d'emergència.


Les nostres especialitats

Dissenyo i dimensionament de l'Enllumenat d'Emergència, senyalització i abalisament.
Efectes d'il·luminació d'exteriors i interiors.
Senyalització d'espais i orientació dinàmica.
Il·luminació especial en Sales Blanques, grises, presons i centres de menors.
Il·luminació de centres sanitaris, en constant evolució.
Il·luminació general, tant d'interiors com d'exteriors.
Retroiluminación i il·luminació de Fossats.
Retail i espais comercials.
Il·luminació d'accent.
Il·luminació decorativa, tècnica i arquitectònica.
Projectes de clau en d'Energia Solar tèrmica.
Reforma integral de l'enllumenat públic.
Enllumenat de qualsevol espai amb tecnologia LED.
Il·luminació d'oficines eficientment.
Il·luminació garantida en condicions extremes (Indústries).
Originalitat i eficiència en la il·luminació d'hotels i restaurants.
Solucions intel·ligents per a l'enllumenat dels espais urbans.
Il·luminació de Museus i centres d'art.
Il·luminació segons el nou context energètic reduint consum.